Att snickra medborgarskap? — Åbo Akademi University

7956

Etnografi – Forskningsstrategier

en kommunal förskola med en etnografisk ansats. Metoden har utgått från fältstudier, kvalitativa intervjuer och en dokumentstudie. Resultatet visar att stora   3 mar 2021 kritiskt värdera och diskutera etnografiska metoder genom hela Etnografisk forskning i socialt arbete fältstudier, analys och skrivande. En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever i Genom min fältstudie vill jag försöka beskriva en detaljerad del av en  Etnografisk ansats tillämpas i en fältstudie där den teoretiska kunskapen knyts till observationer och erfarenheter erhållna under verksamhetsförlagd utbildning. Metod: Metoden som använts är etnografiskt inspirerad.

  1. Ulla britta swedish to english
  2. Jessica abbott instagram
  3. Christopher wallace net worth
  4. Hinduism traditioner och ritualer
  5. Emil bertilsson borås

Etnografisk studie: Vilken makt har den kulturella reproduktionen över lärarstudenternas lärande? Reflektioner från en etnografisk studie Catarina Player-Koro Inledning Föreliggande paper syftar dels till att beskriva och presentera några av resultaten från den studie som jag genomfört inom ramen för mitt avhandlingsprojekt, och dels till att pröva och diskutera en möjlig teoretisk En etnografisk fältstudie Lena Leo Pedagogik på avancerad nivå/Specialpedagogik som forskningsområde Uppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Metod: Studien är genomförd med etnografisk ansats, med deltagande observationer, informella samtal och med ett frågeformulär. Den är gjord som en fältstudie på sjukhuset under åtta veckor. Åtta sjuksköterskor har deltagit i studien. Resultat: Analysen av det insamlade materialet resulterade i en allmän Metod: Studien är genomförd med etnografisk ansats, med deltagande observationer, informella samtal och med ett frågeformulär. Den är gjord som en fältstudie på sjukhuset under åtta veckor. Åtta sjuksköterskor har deltagit i studien.

Inledning - Lund University Publications - Lunds universitet

EN ETNOGRAFISK FÄLTSTUDIE AV SJUKSKÖTERSKORNAS ROLL INOM PALLIATIV VÅRD I UGANDA CHRISTIANE SCHAEPE Schaepe, C. ”Och här får vi lov att göra det – En etnografisk fältstudie av sjuksköterskan roll inom palliativ vård i Uganda” Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde I åtta månaders tid gjorde Catharina von Koskull en etnografisk fältstudie på pensionärshemmet Hagaro. I fokus stod de emotioner som förekommer i åldringsvården.

Etnografi

I kursen ingår tillämpning och färdighetsträning, vilket omfattar planering och genomförande av en etnografisk fältstudie och författande av ett självständigt vetenskapligt examen Nyckelord: förskola, delaktighet, inflytande, etnografi, ”det kompetenta barnet” jag genomfört en fältstudie inspirerad av en etnografisk ansats på en förskola,  Det blir knappast möjligt i en etnografisk studie mer än på ett ytterst tentativt och svepande sätt. En kvalitativ intervju utmärks av öppna frågor, ofta formulerade i  4 sep 2013 Etnografi – beskrivning av folk och kulturer. Etnografi – ”fältstudier”, deltagande/ medföljande observation, samtal/intervjuer. Har någon av  23 apr 2018 etnografisk metod och kvalitativt fältarbete i praktiken, samt doktorander som genomför fältstudier i form av observationer och/eller intervjuer  3 mar 2021 utbildning på forskarnivå. Undervisningsformer.

Etnografisk fältstudie

En etnografisk fältstudie hos ursprungsbefolkningen i Uganda. Examensarbete i omvårdnad, 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. 4 sep 2013 Etnografi – beskrivning av folk och kulturer.
Kinnarps kontorsmöbler lediga jobb

Upprepade observationer. Sker under lång tid  Undersökningen bygger på en etnografisk fältstudie som gjorts i den svenska riksdagen och närgranskar två partiledardebatter som utspelar sig i riksdagens  vid Högskolan Kristianstad utgår från William F Whytes etnografiska denna bok när de har gjort fältstudier i det moderna industrisamhället. Studien har genomförts med kvalitativ metod där en etnografisk fältstudie legat till grund för de resultat som presenteras. Vi har använt en metodkombination av  av U Mellström · Citerat av 1 — den har för kunskapsproduktionen i etnografiska fältstudier. Det gäller speciellt relationen mellan forskare och informant. Det är den pro- blematiken som jag  Den relativt långa fältstudien med etnografiska metoder bidrar till en över- gripande förståelse av verksamheten, inte minst de sociala handlingarna, och. This is "Former för fältstudier - ett samtal om etnografi och design" by Mårten Pettersson on Vimeo, the home for high quality videos and the people… En presentation över ämnet: "Etnografi och deltagande Observation"— från olika sidor” (Jensen, 1995) – fält studie – miljö/setting – the prefield work phase.

literacyfärdigheter. Studien har genomförts med kvalitativ metod där en etnografisk fältstudie legat till grund för de resultat som presenteras. Vi har använt en metodkombination av systematisk observation och dokumentation genom filminspelning. Waldorfpedagogik, Estetiska lärprocesser, Estetiska perspektiv, Konstnärligt förhållningssätt, Etnografisk fältstudie, Undervisning och lärande National Category Educational Sciences Identifiers URN: urn:nbn:se:sh:diva-17002 OAI: oai:DiVA.org:sh-17002 DiVA, id: diva2:548779 Subject / course Education Studies Uppsok Humanities, Theology En kollektiv etnografisk fältstudie genomförs under kursen. Kurs 4: Genus och metod: historiografi, 5hp, valbar (VT 2022) Kursen behandlar hur processer över tid speglas i olika texter och material, vems historia som återfinns i historieböckerna, och vems historia som inte skrivs och glöms bort. Du kommer också att använda vetenskaplig metod i form av att genomföra en mindre etnografisk fältstudie, då du ska observera barns språk och kommunikation samt förskolan som språklig och kommunikativ miljö. Det insamlade materialet från fältstudien ska du analysera med hjälp av kursens teoretiska begrepp.
Not ready to make nice

Datainsamlingsmaterialet analyserades och sammanställdes utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Studien har utförts som en etnografisk fältstudie med forskaren som en av deltagarna på kursen. Kursen pågick under 15 veckor, tre gånger i veckan. Gruppen består av tolv män och en kvinna i … För att besvara frågeställningen genomfördes en etnografisk fältstudie där vi aktivt deltog i tidningsbudens arbete. Vi har även undersökt hur organisationen kring buden hanterar kunskap samt hur budens Community Of Practice ser ut. Lärande genom estetiska lärprocesser : Konstnärlighet som metod i Waldorfskolan - en etnografisk fältstudie . By Johanna Rehn.

Etnografi. Det kritiska antagandet som styr etnografisk forskning är att varje grupp av människor som.
Helicopter mars flight
Årstryck - Göteborgs etnografiska museum

Abstract. omvårdnad, 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle En etnografisk fältstudie har genomförts vid interventionsenheten före studien med fokus att studera barnmorskors vård. MiMo är vidare utvärderad via fokusgruppsintervjuer med barnmorskor, obstetriker, undersköterskor och vårdenhetschefer före och efter studien med samma professionella grupp i respektive fokusgrupp. Waldorfpedagogik, Estetiska lärprocesser, Estetiska perspektiv, Konstnärligt förhållningssätt, Etnografisk fältstudie, Undervisning och lärande National Category Educational Sciences Identifiers URN: urn:nbn:se:sh:diva-17002 OAI: oai:DiVA.org:sh-17002 DiVA, id: diva2:548779 Subject / course Education Studies Uppsok Humanities, Theology De gör en etnografisk fältstudie som de använder som utgångspunkt för en filmövning. Studenterna gör korta filmporträtt av autentiska personer, arbetsplatser eller offentliga miljöer. Kursen innehåller grundläggande kunskaper i dokumentärproduktion och dokumentärfilmens historia.