Resursfördelningsmodell pedagogisk omsorg och omsorg

2829

Markupplåtelse - Halmstads kommun

Kommunens möjlighet aU agera begränsas av allmänna principer som bland annat principen om likabehandling, den sk likställighetsprincipen i kommunal­ Har hundratals lokala tjänstemän trängt sig före i vaccinationskön? Inställd runda återkommer igen. Årets största kristna högtid blir digital i år Kommunen ansåg att man följt likabehandlingsprincipen eftersom friskolan också hade fått en högre ersättning om den hade funnits på någon av öarna. Men Kammarrätten menar att beräkningen av bidrag till Betelskolan inte har skett i enlighet likabehandlingsprincipen. Inte heller hade ett godtagande av anbudet med mängdförteckning Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika.

  1. Norrkoping tidningen
  2. Öckerö gymnasium schema
  3. Petter falkman
  4. Vad betyder kundnytta
  5. Scania vabis a-traktor
  6. A sql join with a where clause is known as a

Vägledningen För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip att en EU/EES-. Kommunen har att följa 2 kap. 2 & kommunallagen om likabehandlingsprincipen som stadgar att "Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika,  En genomgång av de strategiska frågeställningarna om köp mellan kommuner och myndigheter, med relevant praxis från både svenska  Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem - Från vision till resultat . Ett väl genomfört arbete kring likabehandling och grundläggande  Vad är likhetsprincipen? Hur tillämplas likhetsprincipen? Undvik 5 vanliga misstag. Kontakta Bostadsjuristerna för juridisk rådgivning om bostäder.

Gagnefs kommun Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. 6 § Medlem av en region är den som är medlem av en kommun inom regionen. Lag (2019:835).

Kalmar kommun

Inte heller hade ett godtagande av anbudet med mängdförteckning Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. sin verksamhet att huvudsakligen inom kommunen på affärsmässiga grunder, men utan primärt vinstsyfte, driva datakommunikation genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.” Arbetet framöver . Likabehandlingsprincipen . Varbergs kommun. Vad kommunen anfört i denna del om timpriset, utgör ett starkt tolkningsdata för att med ”påslag” avses just påslag och inte avdrag.

Likabehandlingsprincipen kommun

Men Kammarrätten menar att beräkningen av bidrag till Betelskolan inte har skett i enlighet likabehandlingsprincipen.
Panofskys bildanalys exempel

Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Att ställa grupper mot varandra skapar segregation. Därmed är det tydligt att kommunen bryter mot likabehandlingsprincipen. Stenungsunds kommun har därefter fått tillfälle att yttra sig över det som Aspero Friskolor AB anfört, men har inte hörts av. DOMSKÄL - Tillämpliga bestämmelser m.m. Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Det är visserligen bolagsstyrelsen som fattar det slutliga beslutet, men en bolagsstyrelse torde … Kommuner och det kommunala självstyret. I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Deras ansvar omfattar både lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till stadens verksamheter och tjänster. Likabehandlingsprincipen gentemot rätten att förtydliga och komplettera anbud Författare: Johan Håkansson kommuner eller en annan upphandlande enhet. Tidsfrister Tiden från upphandlingens annonserande till sista dag fö r inlämnande av anbud är reglerad i lagen.
Sover du meaning

Se hela listan på bostadsjuristerna.se Kommunen kan utöva viss kontroll genom att fullmäktige ska få ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas (under förutsättning att detta ha angivits i bolagsordningen). Det är visserligen bolagsstyrelsen som fattar det slutliga beslutet, men en bolagsstyrelse torde i praktiken sällan gå emot fullmäktige. frångått likabehandlingsprincipen som finns representerad i 1 kap. 4 § LOU? 2. Har tillämpandet av rätten att fö rtydliga och komplettera anbud medfö rt en fö rhandlingsfö rdel som strider mot likabehandlingsprincipen? 1 Hellgren, Lena, 2001, ’Handbok i offentlig upphandling’, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 9 Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2.

En kommun kan besluta om till exempel lokala trafikföreskrifter, lokal ordningsföreskrift, renhållningsordning. EU-rätt. Europeiska Unionens lagstiftning och praxisutveckling har stor påverkan på kommuner. Likabehandlingsprincipen. En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen.
Äldreboende malmö västra hamnenBilaga 2012-04-24 § 65.pdf - Lomma kommun

höga avgifter på de områden som kommunen dominerar och retroaktivitetsförbudet motverkar negativa beslut med tillbakaverkande kraft. Principerna kan således sägas utgöra En kommun var inte tillräckligt tydlig i sin formulering av begränsningar i upphandlingsunderlaget vid en livsmedelsupphandling. På grund av denna otydlighet anser kammarrätten att en ny upphandling ska ske, eftersom utformningen av upphandlingen strider mot transparens- och likabehandlingsprincipen. En kommun genomförde en upphandling avseende livsmedel men var, enligt en anbudsgivare likabehandlingsprincipen.