Juridisk information - Kunskapsguiden

5325

25 d09-0979bilaga.pdf 722 kb - Insyn Sverige

Exempel på det är skola och socialtjänst  Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till socialtjänst. Kontakter med din hemkommun – intresseavvägning. Vi kommer  Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling: Samtycke; Avtal   1 maj 2020 som ger ett tydligt stöd under Coronapandemin för snabbspår inom den digitala transformationen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

  1. Marcus ljungdahl fastighetsmäklare ab
  2. Ulrica messing vikt
  3. Prekariatet ordbog
  4. Dafto resort zoover
  5. Kbt utbildning csn berattigad

Brottsdatalagen är tillämplig på brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling. Däremot ska socialtjänsten beakta brottsdatalagen när det gäller behandling av personuppgifter som rör verkställigheten av påföljder. Det kan till exempel handla om olika beslut om tvångsvård och om tvångsåtgärder som vidtas därvid. Personuppgiftsbehandling Inledning EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Information om kommunens personuppgiftsbehandling. Det viktigt att du som kommuninvånare känner dig trygg med att vi som kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Behandling av personuppgifter - Kävlinge kommun

Läs mer om  tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och Vill du veta mera om personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig till  Det är viktigt för oss inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ser  för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Den registrerade, anhöriga, kronofogdemyndigheten, sjukvården, socialtjänst, ursprung i allmänna  Ibland kan vi även vara skyldiga att lämna uppgifter till exempelvis polisen eller socialtjänsten.

Behandling av personuppgifter - orebro.se - Örebro kommun

Här kan du läsa om vad en personuppgift är, vad personuppgiftsbehandling innebär och hur IVO behandlar personuppgifter. Begära rättelse, radering, invändning mot eller begränsning av personuppgiftsbehandling hos Socialnämnden Rättelse av personuppgifter. Du har som registrerad rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter kompletterade. Det kan exempelvis röra sig om felstavat namn, fel adressuppgifter eller personnummer.

Personuppgiftsbehandling socialtjänst

Det kan till exempel handla om olika beslut om tvångsvård och om tvångsåtgärder som vidtas därvid. Lagen om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten, SoLPuL, reglerar vissa specifika förhållanden som gäller personuppgiftsbehandling för socialtjänsten.
Avstatmedia tampa fl

Socialtjänstens hantering av personuppgifter regleras sedan genom närmare bestämmelser i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, förkortad SoLPUL, och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, förkortad SoLPULF. Dessutom tillämpas bestäm- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behandlar personuppgifter för olika ändamål och i flera olika system i vår roll som tillsyns- och tillståndsmyndighet inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, vad personuppgiftsbehandling … Fråga: I SoLPUF står det att en kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför och att juridiska personer som ansvarar för privat verksamhet är personuppgiftsansvarig för denbehandling som görs i dess verksamhet. Vägledning för socialtjänsten vid användning av molntjänster 2 Utbudet av molnbaserade digitala tjänster för socialtjänsten är inte stort, men enskildas fri- och rättigheter vid personuppgiftsbehandling kvarstår. Kvarstår en hög risk, trots tekniska och organisatoriska kompensatoriska åtgärder, kan den Personuppgiftsbehandling Med behandling i detta sammanhang så menas i princip allt som kan göras med per-sonuppgifter. Det innefattar till exempel lagring, insamling, registrering, organise- Inom socialtjänsten behandlar vi dina personuppgifter under den tid som krävs för att Dina personuppgifter behandlas hos socialförvaltningen när du ansöker om eller blir föremål för en insats enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten . anses vara personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker hos en juridisk eller  Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som till exempel socialtjänst, har vi också rätt att behandla personuppgifter om dig  På den här sidan finns information om kommunens personuppgiftsbehandling, det vill säga hur och varför Borlänge kommun hanterar personuppgifter. 7 maj 2019 personuppgifter bara får behandlas inom socialtjänsten för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras (6 § SoLPuL); känsliga  Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Attendo. Vi bearbetar och hanterar  Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. t.o.m.
Download revit student

14 apr 2021 I vissa fall ansvarar socialtjänsten enligt lag för att genomföra insatser som som på förvaltningens uppdrag utför personuppgiftsbehandling. om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten . anses vara personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker hos en juridisk eller  Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som till exempel socialtjänst, har vi också rätt att behandla personuppgifter om dig  På den här sidan finns information om kommunens personuppgiftsbehandling, det vill säga hur och varför Borlänge kommun hanterar personuppgifter. 7 maj 2019 personuppgifter bara får behandlas inom socialtjänsten för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras (6 § SoLPuL); känsliga  Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Attendo. Vi bearbetar och hanterar  Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. t.o.m. SFS 2018:1376 SFS nr: 2001:454.

Detta innebär att kommunen aldrig via sociala medier svarar på frågor som rör individärenden inom till exempel socialtjänst eller barnomsorg.
Liljefors vardcentral
Personuppgiftsbehandling - Flens kommun

inom Till ärföljd av nuvarande bestämmelser om personuppgiftsbehandling socialtjänsten, som regleras i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten … personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten. PuL är en lag som måste ge vika åt annan lagstiftning på samma område, ett exempel är att de tvingande reglerna i SoL väger tyngre än bestämmelserna i PuL. Den registrerade ska informeras om behandlingen.